Projekty zrealizowane


* Powstanie kompleksowej sieci szlaków rowerowych w gminie Żary

* Zapraszamy do Zielonego Lasu !

* Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Łazie

* Promocja pomników przyrody w obszarze działania Grupy Łużyckiej

* Wicina jako przykład upowszechniania kultury łużyckiej

* Zapraszamy turystów do Jabłońca

* Wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Lubomyślu

* I Polsko-niemiecka WYSTAWA PRODUKTÓW REGIONALNYCH

* Uporządkowanie wjazdu na teren Wojskowego Szpitala nr 105 w Żarach

* Projekt edukacji ekologicznej dla gmin Jasień, Brzeźnica i Przewóz

* Promocja wybranych obszarów NATURA 2000 na pograniczu polsko-niemieckim

* "Guzów - witamy turystów"

* Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa

* "Oznakowanie i zabezpieczenie pomników przyrody"

* Promocja pomników przyrody w Borach Dolnośląskich

* "Pociągiem do współpracy - bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza"