Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Operacja pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Borów Dolnośląskich” mająca na celu wzrost kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W ramach projektu zostaną wykonane plenerowe stoły do gry w tenisa stołowego, szachy i warcaby w miejscowościach: Kadłubia, Łaz, Marszów, Mirostowice Dolne i Przewóz.

Dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie: 30.000,00 zł.
Termin realizacji: 17.01.2019 – 17.06.2019