Aktualności

Bory Dolnośląskie przekażą dotacje na dwa projekty Fundacji

Bory DolnośląskieLokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie z Iłowej umieściła dwa projekty naszej Fundacji na liście zadań, które będą sfinansowane z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach tzw. małych projektów.

Pierwszy projekt będzie polegał na zagospodarowaniu terenów zielonych poprzez powstanie miejsca rekreacji przylegającego do tzw. Zielonego Lasu w Łazie pod Żarami. Zostanie tam zamontowany plac zabaw, powstaną trzy skwery zieleni, ławki, wiata oraz turystyczne tablice informacyjne.

Drugi projekt będzie polegał na wyposażeniu placu sportowo-rekreacyjnego w Lubomyślu. Zamontowane zostaną tam bramki piłkarskie z siatkami i wózek do kredowania linii boiska. Natomiast w przyległym do boiska pawilonie socjalno-gospodarczym zostaną zamontowane ławki, krzesła i inne mniejsze elementy wyposażenia obiektu.

Na dwa ww. projekty udzielono blisko 76.000 zł. dotacji co stanowi 80% wartości zadań. Realizacja projektów przypadnie prawdopodobnie na koniec przyszłego roku.