Aktualności

Zapraszamy na boisko w Lubomyślu !

Fundacja Natura Polska zakończyła realizację projektu pn. "Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 139 w Lubomyślu" w ramach którego zakupiono sprzęt sportowy i niezbędne wyposażenie placu sportowego (bramki piłkarskie z siatkami, wózek do kredowania linii, ławki szatniowe, piłki, krzesła, stolik konferencyjny, chorągiewki dla sędziego liniowego, słupki boiskowe, torby i siatki na piłki, pachołki, regał magazynowy i torbę medyczną). Dotację na ten cel otrzymano ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20.828 zł. Pozostałą część 5.207 zł. przekazała nasza Fundacja a Urząd Gminy w Żarach udostępnił teren do realizacji projektu. Boisko było od wielu miesięcy nieczynne, gdyż brakowało ww. sprzętu. Cieszymy się, że dzięki temu projektowi obiekt będzie w pełni wykorzystany.

W Lubomyślu warto zobaczyć m.in. : Park, Kościół, Parking Turystyczny i szlaki rowerowe.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA LUBOMYŚLA i korzystania z obiektu sportowego !"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu realizację projektu "Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 139 w Lubomyślu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013