Aktualności

Zapraszamy na boisko w Łazie koło Żar !

Fundacja Natura Polska zakończyła realizację projektu pn. "Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Łazie" w ramach którego wykonano zestaw dziesięciu urządzeń siłowni pod chmurką, trzy skwery zielone, ławki, kosze na nieczystości, stojaki na rowery, wiatę turystyczną oraz tablice promujące przyrodę i znajdujący się w pobliżu Zielony Las.

Dziękujemy gminie Żary i sołectwu Łaz za pomoc w realizacji projektu. Na jego wykonanie Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 49.000 zł."Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu realizację projektu "Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Łazie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013