Aktualności

Zakończyliśmy realizację projektu "Zapraszamy turystów do Jabłońca"

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy świetlicy na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o tematyce leśno-przyrodniczej, tablicę o zielonym szlaku turystycznym i innych atrakcjach turystycznych sołectwa. Ponadto w ramach projektu zainstalowano tablice z planem Jabłońca przy każdym wjeździe do wsi oraz tablice ogłoszeniowo-informacyjne. Ostatnim elementem projektu jest wydana mapa turystyczna.

Ponadto projekt był promowany w prasie. Powstała też strona internetowa na której można dowiedzieć się więcej o Jabłońcu i zrealizowanym projekcie www.jabloniec.eu

Dziękujemy gminie Jasień za pomoc w realizacji projektu. Na jego wykonanie Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 37.680 zł.