Aktualności

Zakończyliśmy realizację projektu "Wicina jako przykład upowszechniania kultury łużyckiej"

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy wjeździe do miejscowości od strony Jasienia na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o znajdującym się w pobliżu Parku Kulturowym-Grodzisko oraz o innych atrakcjach turystycznych sołectwa. Ponadto w ramach projektu zainstalowano tablice z planem Wiciny przy każdym wjeździe do wsi, kierunkowskazy z informacją jak dotrzeć do poszczególnych domów i atrakcji turystycznych oraz tablice ogłoszeniowo-informacyjne. Ostatnim elementem projektu jest wydana mapa turystyczna.

Ponadto projekt był promowany w prasie. Powstała też strona internetowa na której można dowiedzieć się więcej o Wicinie i zrealizowanym projekcie www.wicina.eu.

Dziękujemy gminie Jasień za pomoc w realizacji projektu. Na jego wykonanie Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 45.600 zł.