Aktualności

Zakończyliśmy realizację projektu "Promocja pomników przyrody w obszarze działania Grupy Łużyckiej"

W ramach projektu powstała mapa i folder o 67 pomnikach przyrody oraz dziesięć tablic turystycznych zachęcających do odwiedzenia pomników, które zainstalowano w każdej z ośmiu gmin Grupy Łużyckiej oraz dodatkowo w pobliżu Parku Mużakowskiego w Łęknicy i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

Ponadto projekt był promowany w prasie i radiu. Powstała też strona internetowa na której można dowiedzieć się więcej o projekcie www.luzyckie-pomniki-przyrody.pl.

Dziękujemy gminom za pomoc w realizacji projektu. Na jego realizację Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 31.120 zł.