Aktualności

Zakończono realizację projektu Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa

W poniedziałek 27 kwietnia br. odbyła się w Łęknicy konferencja podsumowująca realizację projektu naszej Fundacji pn. "Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa". Zadanie zrealizowaliśmy ze Związkiem Gmin Döbern i gminą Tuplice. W ramach projektu powstał w gminie Tuplice szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-Chełmica-Jagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza polsko-niemieckiego poprzez instalację tablic turystycznych. Ponadto został wydany folder, ulotki promujące szlak, mapa turystyczna i gadżety promocyjne. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej ceramikapogranicza.eu Na konferencji przedstawiono kilka referatów w tym m.in. o ceramice na pograniczu, walorach Łuku Mużakowa i zabytkowej cegielni w Klein Kölzig. Odrębnie zaprezentowały się gminy przedstawiając atrakcje turystyczne. W ramach konferencji jej uczestnicy zwiedzili także zabytkową cegielnię w Klein Kölzig.Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz budżetu państwa. "Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"/ "GrenzenüberwindendurchgemeinsameInvestition in dieZukunft".