Aktualności

Wdrożenie elektronicznych usług dla mieszkańców regionu żarsko-żagańskiego coraz bliżej


Fundacja Natura Polska jest w trakcie realizacji projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który realizowany jest w formule partnerstwa.

Przystąpiły do niego gminy wiejskie: Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice oraz gminy: miejsko-wiejska Jasień i miasto Żagań. .

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii koordynacyjno-informacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.
W ramach projektu uruchomione zostaną 4 wyjątkowe e-usługi dla mieszkańców gmin:

e-Cmentarz
System informacji o cmentarzach, który w całości tworzyć będzie sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwi szybką lokalizacje grobów/zmarłych w wybranym obszarze Powstaną także elektroniczne mapy cmentarzy z zaznaczeniem sektorów, rzędów, alejek. System umożliwi sprawną identyfikację zmarłych Ponadto będzie można dowiedzieć się o istniejących zabytkowych i ciekawych miejscach na cmentarzu, a także znaleźć informację o położeniu m.in. kaplicy, toalet, punktów poboru wody itp.

e-Radny
Platforma e-radny oraz mobilna aplikacja e-radny (Elektroniczna ewidencja projektów uchwał, podjętych uchwał, zgłaszanie interpelacji do propozycji uchwał) gwarantuje szybki i bez kosztowy dostęp z telefonu lub tabletu do otrzymywanych elektronicznie dokumentów z Biura Rady. Dodatkowym atutem będzie kontakt bezpośredni do radnych. Ponad to dzięki aplikacji Platforma, biuro e-Rady gwarantuje dostęp do dokumentów dotyczących sesji, komisji, propozycji uchwał oraz dokumentów na komisje. Dokumenty biura rady umiejscowione są w jednym miejscu, co gwarantuje łatwe i intuicyjne katalogowanie jak i szybkie ich wyszukanie.

e-Mieszkaniec
Gwarantuje dostęp do najświeższych informacji z urzędu i gminy, a także do Kalendarium wydarzeń, Informacji o gminie, Elektronicznej gminnej gazety, ofert pracy, składania wniosków do urzędu, informacji kryzysowych oraz podgląd budżetu obywatelskiego.

e-Podatki
Korzystanie z usługi będzie dla podatnika bezpłatne – na podstawie zainstalowanej platformy i przyznanego uprawnienia do przeglądania danych i ich zakresu Podatnik - Mieszkaniec nie ma konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer/telefon z dostępem do Internetu. Ponad to umożliwia złożenie przez mieszkańca elektronicznego wniosku wraz z podpisem Papua, a także odebranie wnioskowanych dokumentów elektronicznie E-usługi zostaną uruchomione do końca maja 2018 roku i będą dostępne na stronach internetowych partnerskich gmin.

Wartość projektu wynosi 3.255.629,15 a kwota dofinansowania 2.767.284,77 zł. Pozostałą kwotę wnoszą Fundacja Natura Polska i gminy uczestniczące w projekcie.