Aktualności

Urząd Gminy w Tuplicach z tabliczkami informacyjnymi

Na początku października br. członkowie Zarządu Fundacji przekazali bezpłatnie dla Urzędu Gminy w Tuplicach tabliczki informacyjne. Służą one prawidłowemu opisowi zakresu stanowisk pracy gminnych urzędników i zostały zamontowane przy wejściu do wszystkich pomieszczeń Urzędu. Tabliczki (na których umieszczono również herb gminy Tuplice) odebrała Mariola Kowalska - Sekretarz Gminy.