Aktualności

III spotkanie organizacji pozarządowych z gminy Żary

NGOZebrani omówili najważniejsze zadania realizowane w ostatnich miesiącach i plany na najbliższą przyszłość w tym : organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych "Jak pozyskać środki na działlnosć organizacji" 25-26 kwietnia Lubsko, podsumowali udział organizacji w wydaniu folderu promocyjnego gminy Żary i kalendarza wydarzeń na 2014 rok.
Ponadto rozmawiano o stanie przygotowań do budowy ścieżki rowerowej Żary-Przewóz, wystawie produktów lokalnych w Lubomyślu w dniu 28.06.2014, rajdzie rowerowym w dniu 10.05.2014 (II etap projektu odcinek Świbna-Łukawy-Lubanice-Drożków-Sieniawa-Miłowice).

Omówiono także propozycję rozszerzenia działalności Forum o powiat żarski, realizację projektu z organizacjami pozarządowymi z Niemiec oraz przygotowania listy zadań z obszarów działania organizacji.

III spotkanie organizacji pozarządowych z gminy Żary.