Aktualności

Szlak zdrowej ryby z dofinansowaniem Euroregionu!

Natura 2000Fundacja Natura Polska otrzymała dofinansowanie z Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze na projekt pn. „Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa". Celem projektu jest rozwój współpracy związków wędkarskich pogranicza polsko-niemieckiego oraz prezentacja turystyczna bogatych zasobów wodnych Łuku Mużakowa w tym szczególnie w gminie Tuplice, która oprócz Związku Wędkarskiego z Krauschwitz (Angelverein Krauschwitz e.V.) jest partnerem projektu.
Działania projektowe będą polegać na wspólnych spotkaniach (zawody wędkarskie w Łęknicy 1 maja i Tuplicach 3 czerwca) na których będzie można skosztować rybę z tutejszych łowisk oraz wziąć udział w rajdzie rowerowym (10 czerwca) po starej linii kolejowej z Łęknicy do Tuplic. Ponad to zostanie wydany folder i mapa turystyczna przedstawiająca współpracę związków wędkarskich i galerię wszystkich łowisk z ich opisem a także kalendarz Łowiska pogranicza. Dzięki projektowi zostaną zakupione nagrody na zawody wędkarskie takie jak wagi wędkarskie, zanęty, kołowrotki i wędki.
Zainstalowanych zostanie także pięć tablic opisujących szlak Zdrowej Ryby przedstawiających łowiska oraz opis ryb jakie się tam znajdują. Na realizację projektu (który potrwa do czerwca br.) z programu Polska-Saksonia wartości 15.350,40 EUR, Fundacja otrzymała dotację w wysokości 13.047,84 EUR (85% wartości) oraz dodatkowo z budżetu Państwa 767,52 EUR. Informacja o dofinansowaniu znajduje się tutaj: http://neisse-nisa-nysa.org/fileadmin/documents/INTERREG_PL-SN_14-20/Zestawienie_projekt%C3%B3w_15.03.17.pdfJuż teraz zapraszamy do udziału w działaniach projektowych i poznaniu zasobów wodnych Łuku Mużakowa znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.


Projekt pn. „Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.