Aktualności

Pozyskiwanie środków na działalność organizacji

Stara RudnaFundacja Natura Polska przy współpracy z Łużycką Lokalną Grupą Rybacką zorganizowała w dniach 25-26 kwietnia szkolenie pn. "Pozyskiwanie środków na działalność organizacji". Odbyło się ono w Lubsku i było prowadzone przez Katarzynę Sadło -Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy. Omawiano między innymi pojęcie i zasady fundraisingu, źródła pozyskiwania środków, strategie finansowania, wykorzystanie internetu w fundraisingu i pozyskiwanie środków w lokalnym środowisku. Szkolenie było okazją do poznania nowych form pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowej oraz wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami.

Zostało ono sfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Łużycką Lokalną Grupę Rybacką. Organizacja tego szkolenia jest początkiem współpracy naszej Fundacji z Łużycką Grupą Rybacką. W czerwcu przedstawiciele Stowarzyszenia będą prezentować swoją działalność na organizowanej przez Fundację Natura Polska wystawie produktów lokalnych i łużyckich w Lubomyślu.

Szkolenie