Aktualności

Spotkanie organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminie wiejskiej Żary

NGOZ inicjatywy Fundacji Natura Polska zorganizowano 30 lipca br. spotkanie organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminie wiejskiej Żary. Na spotkaniu każda organizacja prezentowała swoją działalność co już teraz ma służyć nawiązaniu kontaktów i wzajemnym poznaniu się. Taki też był główny cel spotkania.

Wszystkie organizacje poparły pomysł utworzenia Forum NGO w gminie Żary. Ponadto podjęto decyzję o wspólnym przystąpieniu i przeprowadzeniu inicjatyw związanych z przygotowaniem folderu promocyjnego gminy Żary, wystąpienia do władz gminnych z wnioskiem o podjęcie działań związanych z budową pierwszej ścieżki rowerowej w gminie Żary, opracowaniem folderu produktów lokalnych oraz wydania informatora na 2014 rok o wszystkich imprezach kulturalno-sportowych odbywajacych się na terenie gminy.

Następne spotkanie organizacji pozarządowych odbędzie się w listopadzie br..

Spotkanie organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminie wiejskiej Żary