Aktualności

Spotkanie w Neuhaussen Spree koło Cottbus

W czwartek 25 czerwca w Neuhaussen Spree koło Cottbus podpisano umowę partnerską o współpracy pomiędzy gminą Żary a gminą Neuhaussen Spree. Dokument parafowali burmistrz Neuhaussen Dieter Perko oraz Wójt Gminy Leszek Mrożek wraz z przewodniczącymi polskiej i niemieckiej rady gminy. Przed spotkaniem w hotelu leśnym w Roggosen rozmawiano o współpracy. Samo podpisanie umowy odbyło się podczas sesji Rady Gminy Neuhaussen w ... kościele (obiekcie wyremontowanym przez gminę ale nie używanym w celach sakralnych). Podpisanie umowy partnerskiej oznacza możliwość dostępu do budżetu unijnego na wspólne projekty transgraniczne dofinansowywane przez Euroregion z programu Polska-Brandenburgia. Nasza Fundacja jako inicjator tej współpracy liczy na to, że podpisanie umowy to dopiero początek współpracy, bo przed nami dalsza wspólna praca nad przedsięwzięciami z których będą mogli skorzystać mieszańcy obu gmin.