Aktualności

Ścieżka rowerowa Żary-Zielona Góra jeszcze nie teraz

herb Żary i Zielona GóraW październiku 2012 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez naszą Fundację, którego celem było omówienie propozycji budowy pierwszej ścieżki rowerowej w gminie Żary. Nasza Fundacja proponuje zrealizować I etap budowy ścieżki łączącej Żary z Zieloną Górą na odcinku Żary-Złotnik-Bieniów (11,5km). Koszt budowy to około 2,5 mln z czego 85% miałoby być finansowane z funduszy unijnych a pozostała część ze środków samorządu miasta Żary i gminy wiejskiej Żary oraz Starostwa Powiatowego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Fundacja analizując propozycję budowy wskazała na wiele argumentów potwierdzających potrzebę rozpoczęcia prac w tym m.in. możliwość pozyskania dotacji z wielu źródeł, wpisanie się ścieżki w plan koncepcji ich rozwoju opracowany przez Euroregion, poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, brak potrzeby wykupu gruntów, możliwość powstania ścieżki w miejscowościach pozbawionych chodników (Lubomyśl, Zlotnik, Bieniów), skomunikowanie ruchu rowerowego ze szkołą przy ulicy Zielonogórskiej w Żarach oraz strefami przemysłowymi (miejska i gminna). Dzięki budowie ścieżki mógłby skorzystać także Złotnik poprzez budowę drogi ze ścieżką rowerową pomiędzy tą miejscowością a Bieniowem co znacznie ułatwiłoby dojazd mieszkańcom w stronę Zielonej Góry. Pierwszym krokiem, który trzeba podjąć jest opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej za kwotę ca 20 tys.zł co pozwoliłoby starać się o wsparcie pomocowe. Niestety Wójt Gminy Żary Wiesław Polit do dnia dzisiejszego nie odpowiedział na propozycję gotowej koncepcji budowy ścieżki co oznacza, że szybko nie doczekamy się rozpoczęcia prac. Fundacja Natura Polska będzie wracać do sprawy budowy ścieżki, gdyż uważamy, że jest aktualnie najlepszy moment do tego aby podjąć wysiłek w tym kierunku aby za kilka lat móc korzystać z tak przygotowanej trasy.