Aktualności

Rozpoczynamy realizację nowego projektu. Zapraszamy na konferencję !

Euroregion Sprewa- Nysa-Bóbr w Gubinie podjął decyzję o dofinansowaniu projektu naszej Fundacji pn. "Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa". Zadanie zrealizujemy ze Związkiem Gmin Döbern i gminą Tuplice z programu współpracy transgranicznej Polska-Brandenburgia. Dofinansowanie wyniesie 85 % (15.000 EUR) a dodatkowe 10% wartości projektu sfinansuje budżet Państwa (około 7.000 zł.). W ramach projektu powstanie w gminie Tuplice szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-Chełmica-Jagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza polsko-niemieckiego poprzez instalację tablic turystycznych. Ponadto zostanie wydany folder, ulotki promujące szlak, mapa turystyczna i gadżety promocyjne. Projekt będzie promowany w polskich i niemieckich mediach oraz poprzez stronę internetową ceramikapogranicza.eu. We wtorek 30 września br. odbyło się kolejne spotkanie gminnego Forum NGO. Zebrani podsumowali projekt pierwszej polsko-niemieckiej wystawy produktów regionalnych w Lubomyślu (28.06.2014) oraz przyjęli propozycję wykonania kolejnego gminnego kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych na 2015 rok. Ponadto rozmawiano o stanie przygotowań do budowy ścieżki rowerowej Żary-Przewóz, rozszerzeniu działalności Forum o powiat żarski, liście zadań/projektów na kolejne lata z obszarów na których działają organizacje. Na zakończenie spotkania przedstawiono projekt planu współpracy z nową Radą Gminy na lata 2015-2018 roku, który to będzie ponownie omawiany na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w grudniu br.

Podsumowaniem projektu będzie polsko-niemiecka konferencja, która odbędzie się 27 kwietnia w Łęknicy i będzie poświęcona ceramice. Jej uczestniczy zwiedzą także zabytkową cegielnię w Klein Kolzig. ZAPRASZAMY do udziału !Zapraszamy także na konferencję:
Poniedziałek 27 kwietnia 2015 g.09.30
Gospoda Mużakowska ul.1 Maja 8 – Łęknica


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz budżetu państwa. "Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"/ "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft".