Aktualności

Przygotowujemy kolejne projekty

Unia EuropejskaFundacja Natura Polska zamierza w roku bieżącym ubiegać się o środki unijne na realizację kilku projektów które mogłyby być realizowane w latach 2013-2014.Wśród nich są inicjatywy związane z powstaniem transgranicznej ewidencji cmentarzy, parkingów dla turystów, oznakowaniem i promocją pomników przyrody, popularyzacją segregacji nieczystości w gminach a także promocją turystyczną gmin Gozdnica i Wymiarki.

Ponadto włączyliśmy się w realizację projektu pn. "Transgraniczna kooperacja, wymiana doświadczeń i edukacja związków w branży kamieniarskiej" (którego byliśmy autorami i zajmujemy się aktualnie jego wdrożeniem) w ramach którego wspieramy branżę kamieniarską i promocję kamienia naturalnego oraz współpracę przygraniczną z partnerem z Niemiec. Projekt dofinansował Euroregion Nysa w Jeleniej Górze.