Aktualności

Kolejne spotkanie Forum Powiatowego NGO

We wtorek 24 marca br. odbyło się kolejne spotkanie powiatowego Forum orgnizacji pozarządowych powiatu żarskiego. W programie spotkania znalazła się informacja o wydaniu kalendarza gminnych imprez/wydarzeń na 2015 rok, przedstawienie stanu realizacji planu współpracy z Radą Gminy Żary na lata 2015-2018, omówienie dotychczas zgłoszonych pomysłów projektowych i propozycja realizacji projektu dla NGO na pograniczu polsko-niemieckim. Gościem Forum była Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary z którą zebrani rozmawiali między innymi o uruchomieniu Centrum Wsparcia NGO w Żarach, funduszu pożyczkowym oraz ścieżce rowerowej z Żar do Żagania.