Aktualności

Forum Powiatowe NGO w Żarach

W środę 10 grudnia 2014 roku odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy kolejne spotkanie Forum NGO gminy Żary. Uczestnicy zebrania podjęli decyzję o rozszerzeniu działalności na cały powiat żarski, przekształcając tym samym gminne Forum w Forum Powiatowe. Ponadto omówiono przygotowania do wydania kalendarza gminnych imprez/wydarzeń na 2015 rok. Głównym punktem obrad było przyjęcie projektu planu współpracy z Radą Gminy Żary na lata 2015-2018 rok. Zakłada on ścisłą współpracę z samorządem lokalnym polegającą m.in. na utworzeniu funduszu pożyczkowego i realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej czy też zagospodarowaniu terenów zielonych.

Uczestnicy Forum wśród których znalazły się nowe organizacje z miasta Żary, Jasień i gminy Tuplice, omówili także listę dotychczas zgłoszonych pomysłów projektowych, które są tworzone przez Forum na kolejne lata. .

Gościem spotkania był nowo wybrany Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek. Kolejne spotkanie Forum zaplanowano na wiosnę 2015 roku.