Aktualności

Gmina Żary w Neuhausen Spree

Na wniosek naszej Fundacji w 2013 roku wpisano do strategii rozwoju gminy Żary potrzebę pozyskania nowego partnera do współpracy z Niemiec, którego siedziba znajduje się w regionie Brandenburgia. We wtorek 17 marca 2015 roku uczestniczyliśmy w pierwszym zapoznawczym spotkaniu w Niemczech z gminą Neuhausen Spree koło Cottbus. Gmina ta do tej pory współpracowała ze zlikwidowaną gminą wiejską Zielona Góra. Ciekawostką jest fakt, że gminni strażacy z Sieniawy Żarskiej współpracują od lat z podobną jednostką z gminy Neuhausen (wieś Gablenz), dzięki czemu można powiedzieć, że rozpoczęcie współpracy gmin ma duże szanse powodzenia. Gmina Heuhasen liczy ponad 5 tysiecy mieszkańców i jej cechą charakterystyczną są walory turystyczne, takie jak piękne zbiorniki wodne, ścieżki rowerowe, zabytki i wiele imprez tematycznie związanych z regionem.
Podjęcie współpracy oznaczałaby możliwość dostępu do budżetu unijnego na wspólne projekty transgraniczne dofinansowywane przez Euroregion. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli Wójt i Sekretarz Gminy, Anna Kochanowska z Urzędu Gminy i Krzysztof Piaseczny z Tomaszem Żółkiewiczem z Fundacji Natura Polska. Ze strony niemieckiej Burmistrz Dieter Perko i pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele Rady Gminy i kilku organizacji społecznych. Omówiono możliwy zakres współpracy a strona niemiecka przyjęła zaproszenie do Żar na kolejne spotkanie, które odbędzie się w kwietniu br.
Nasza Fundacja chciałaby realizować z gminą Neuhasen Spree projekty mające na celu m.in. promocję produktów regionalnych, wykonanie szlaku zabytków sakralnych, współpracę organizacji pozarządowych i promocji walorów turystycznych obejmujących obie gminy. Pomoc w nawiązaniu kontaktu udzielił Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie. Na dzień dzisiejszy gmina Żary posiada jedną gminę partnerską w Niemczech ale z regionu Saksonia (Gablenz koło Bad Muskau).