Aktualności

NATURA 2000 na pograniczu polsko-niemieckim

Stara RudnaZakończyła się realizacja projektu Fundacji pn. "Transgraniczna promocja turystyczna wybranych obszarów Natura 2000". Jego celem była promocja polsko-niemieckich obszarów Natura 2000 w okolicy Gozdnicy i Hähnichen. W dniu 20 lutego br odbyło się w Gozdnicy podsumowanie działań projektowych z udziałem Partnera z Niemiec. W ramach projektu wykonano : koncepcję promocji turystycznej obszarów, tablice turystyczne, trójjęzyczny folder i mapę turystyczną, gadżety promocyjne i stronę internetową. Projekt pn. "Transgraniczna promocja turystyczna wybranych obszarów Natura 2000" został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska– Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 57.500 zł. (95% wartości projektu).

ZAPRASZAMY Państwa do odwiedzania wybranych obszarów Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim i zapoznania się z jego atrakcjami.
Więcej informacji o projekcie na www.e-natura2000.eu

Natura2000