Aktualności

Podpisano umowy o współpracy z Nadleśnictwami Lipinki i Krzystkowice

Natura 2000Zarząd Fundacji podpisał w dniach 5 i 7 stycznia 2015 w Nowogrodzie Bobrzańskim i Żarach, umowy o współpracy z Nadleśnictwami Krzystkowice i Lipinki.
Celem porozumienia jest wspólna ochrona i promocja lasów. Współpraca będzie dotyczyła m.in. organizacji imprezy plenerowej pn. „Święto Lasu”, wspólnych wydawnictw promocyjnych związanych z lasem, organizacji konkursów edukacyjnych o tematyce leśnej, budowy parkingów i miejsc postoju dla turystów (m. in. przy drodze Żary-Nowogród Bobrzański i Żary-Przewóz), tworzenia nowych szlaków rowerowych w gminie Żary, budowy ścieżek tematycznych o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym (m.in. przy Osiedlu Zawiszy w Żarach), przeprowadzania akcji mających na celu utrzymanie czystości lasów, podejmowania działań związanych z ochroną i promocją pomników przyrody, promocji Zielonego Lasu, realizacji akcji „Posadź swoje drzewko” - budowa ogrodów przyszkolnych oraz podejmowania innych działań mających na celu ochronę i promocję lasu.
Obie strony zaakceptowały także plan pracy na 2016 rok.