Aktualności

Kolejne spotkanie NGO w gminie Żary

NGOZ inicjatywy Fundacji Natura Polska zorganizowano 28 listopada kolejne spotkanie organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminie wiejskiej Żary. Na spotkaniu omawiano projekt folderu turystycznego gminy Żary, założenia do kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2014 rok oraz projekty, które w 2014 roku będą realizowane przez Fundację Natura Polska. Organizacje będą współuczestniczyć w ich realizacji. Pierwszy z nich to projekt II etapu szlaków rowerowych w gminie Żary (odcinek Świbna-Miłowice) oraz wystawa produktów lokalnych w Lubomyślu (czerwiec) dzięki czemu zostanie wydany kalendarz i folder o produktach lokalnych na pograniczu polsko-niemieckim.
Wszystkie organizacje podpisały także apel do Wójta Gminy Żary aby przyspieszyć prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego budowy pierwszej w gminie, ścieżki rowerowej na trasie Żary-Przewóz.
Następne spotkanie organizacji pozarządowych odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2014 roku.

Kolejne spotkanie NGO w gminie Żary