Aktualności

Kolejne spotkanie Forum Powiatowego NGO

We wtorek 5 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Forum organizacji pozarządowych powiatu żarskiego. W programie spotkania znalazło się podsumowanie wydania na 2016 rok kalendarza gminnych imprez i wydarzeń, przedstawienie stanu realizacji planu współpracy z Radą Gminy Żary na lata 2015-2018, zatwierdzenie treści pisma do Wójta i Rady Gminy Żary z propozycją nawiązania szerszej współpracy z członkami Forum. Zebrani rozmawiali także o uruchomionym funduszu pożyczkowym. Gościem spotkania była Małgorzata Issel - Vice Starosta Powiatu Żarskiego.