Aktualności

Kolejne spotkanie Forum Powiatowego NGO

We środę 27 października br. odbyło się kolejne spotkanie Forum organizacji pozarządowych powiatu żarskiego. Na spotkaniu omówiono przygotowania do wydania na 2017 rok kalendarza imprez i wydarzeń gminy Żary, przedstawiono stan realizacji planu współpracy z Radą Gminy Żary na lata 2015-2018, dyskutowano także o wspólnych projektach organizacji i funduszu pożyczkowym. Poruszono też wiele spraw bieżących obejmujących działalność sektora pozarządowego.