Aktualności

Jest dofinansowanie na kolejne projekty!

PROWwW ostatnich tygodniach bardzo wysoko oceniono kilka projektów złożonych przez Fundację Natura Polska w lokalnych grupach działania. Dlatego też pod koniec tego roku Fundacja rozpocznie realizację pięciu projektów, które będą wykonywane do końca 2014 roku. Dwa projekty dotyczą oznakowania pomników przyrody w kilkunastu wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Dotację na ten cel przyznały Grupy Rybackie Partnerstwo Jezior i Dolnośląska Kraina Karpia.

Ponadto nasza Fundacja zamierza zrealizować w przyszłym roku na terenie lubskiej Grupy Łużyckiej aż trzy projekty. Pierwszy z nich będzie polegać na promocji pomników przyrody (opracowanie strony internetowej, mapa i tablice turystyczne, gadżety promocyjne). Dwa pozostałe projekty dotyczyć będą miejscowości Wicina i Jabłoniec z gminy Jasień. Sołectwa te zostaną wyposażone w materiały promocyjne (powstaną strony internetowe, mapy turystyczne) a także małe parkingi dla rowerzystów.