Aktualności

FUNDACJA zrealizuje projekt "Zapraszamy do Zielonego Lasu" !

Celem projektu jest zagospodarowanie wolnego placu w żarskim Zielonym Lesie poprzez budowę siłowni pod chmurką i instalację drewnianych tablic edukacyjnych o tematyce zdrowotnej. To wszystko ma przyczynić się do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i pokazania jakie korzyści możemy odnieść uprawiając różne sporty i poznając Zielony Las.

Przy wejściu do Zielonego Lasu zostaną też zamontowane w dwóch miejscach specjalne witacze i tablice informujące o projekcie. Przy samej siłowni zainstalowane będą siedziska z bali drewnianych, kosze na nieczystości i stojak na rowery. .

W ramach promocji projektu wydane będą materiały informacyjne o Zielonym Lesie (ulotki promocyjne) oraz strona internetowa www.zielony-las.pl.

Inicjatorem projektu jest Fundacja Natura Polska z Lubomyśla a powstanie on dzięki dofinansowaniu spółki KRONOPOL 21.850 zł. i TEMPUS POLSKA 21.850 zł.. Partnerem w projekcie są też Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lipinki. .

W tej chwili gotowa jest dokumentacja projektu a zakończenie zadania planuje się na koniec października br. Wtedy też ma się odbyć oficjalne otwarcie siłowni i uruchomienie strony internetowej.