Aktualności

Fundacja będzie realizowała projekt "Guzów – witamy turystów"

Pod koniec lipca br. Lokalna Grupa Działania "Grupa Łużycka" z Lubska przyznała dofinansowanie w kwocie 15.400 zł. na realizację projektu pn. "Guzów – witamy turystów". Celem głównym zadania jest promocja Guzowa położonego w gminie Jasień, w tym głównie znajdującego się tam użytku ekologicznego "Torfowisko Guzów".

W ramach projektu powstanie strona internetowa sołectwa, tablice z planem wsi przy wjeździe do Guzowa oraz mapa turystyczna. Projekt będzie promowany w prasie i poprzez zamontowaną w Jasieniu tablicę turystyczną.

W najbliższych tygodniach wniosek Fundacji będzie jeszcze weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie planuje się jego realizację jeszcze w tym roku.