Aktualności

Cele na 2014 rok : ochrona środowiska i współpraca transgraniczna

Natura 2000Fundacja Natura Polska otrzymała wstępne dofinansowanie w ostatnich miesiącach na kilka projektów złożonych w lokalnych grupach rybackich oraz Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. Dzięki temu w 2014 i 2015 roku będą realizowane projekty z zakresu ochrony środowiska i współpracy polsko-niemieckiej.
Projekty ocenione pozytywnie w grupach rybackich to zadanie związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem pomników przyrody, które po całkowitej weryfikacji wniosków miałoby być realizowane na terenie grup : Krośnieńsko-Gubińskiej, Darłowskiej, Sieja i W dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Będzie także kontynuowana współpraca transgraniczna z regionem Saksonia w Niemczech poprzez realizację w 2014 roku trzech projektów w tym : Transgranicznej promocji turystycznej wybranych obszarów Natura 2000, II etap sieci szlaków rowerowych w gminie Żary oraz Wystawa produktów lokalnych i łużyckich w Lubomyślu.