Aktualności

Będzie Święto Lasu !

Fundacja Natura Polska wraz z przedstawicielami polskich i niemieckich Lasów Państwowych oraz miasta Żary, zdecydowała o zorganizowaniu imprezy plenerowej pn. "Święto Lasu". Ma się ona odbyć we wrześniu przyszłego roku w Żarach. Jej realizacja będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. W programie imprezy znajdą się różnego rodzaju stoiska tematyczne (myśliwskie, leśne, wędkarskie, wyroby z poroża, produkty z drewna, sprzęt leśny, stoiska Nadleśnictw i innych podmiotów związanych z lasem i wiele innych), degustacje produktów leśnych oraz pokazy np. rzeźbienia w drewnie piłą mechaniczną, gry na rogu myśliwskim, tresury psów myśliwskich, zielarskie czy też sprzętu leśnego oraz zawody drwali. Święto Lasu to również wiele konkursów leśnych, prezentacje filmów oraz koncerty muzyki myśliwskiej i turystycznej. Dodatkowym wypełnieniem projektu będzie wydanie i dystrybucja publikacji edukacyjnych związanych z lasem.

Pierwsze oficjalne spotkanie Fundacji z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Nadleśnictw oraz Miasta Żary i firmy Swiss Krono (zadeklarowała wstępnie udział w projekcie) w sprawie organizacji ŚWIĘTA LASU odbyło się 31 marca. Zaplanowano na nim dalsze działania związane z przygotowaniem imprezy.