Aktualności

IV spotkanie organizacji pozarządowych z gminy Żary

We wtorek 30 września br. odbyło się kolejne spotkanie gminnego Forum NGO. Zebrani podsumowali projekt pierwszej polsko-niemieckiej wystawy produktów regionalnych w Lubomyślu (28.06.2014) oraz przyjęli propozycję wykonania kolejnego gminnego kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych na 2015 rok. Ponadto rozmawiano o stanie przygotowań do budowy ścieżki rowerowej Żary-Przewóz, rozszerzeniu działalności Forum o powiat żarski, liście zadań/projektów na kolejne lata z obszarów na których działają organizacje. Na zakończenie spotkania przedstawiono projekt planu współpracy z nową Radą Gminy na lata 2015-2018 roku, który to będzie ponownie omawiany na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w grudniu br.